10 Pinatas That Your Child Will Love!


1. Disney Frozen Drum Pull-String Pinata

2. Circus Big Top 17" Pinata

3. Pink! Pull-String Pinata with Ribbon

4. LadyBugs: Oh So Sweet 19" Pinata

5. Owl Pink Pull-String Pinata

6. Airplane Adventure 3D 18" Pull-String Pinata

7. Bulldozer 18½" Pinata

8. Horse Pinata

9. Cupcake Giant Pinata

10. Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtles Assorted Pull-String Pinata